SLAVKOV
SLAVKOV
LITULTOVICE
LITULTOVICE
 KAPLE V DOMOVĚ DŮCHODCU
KAPLE V DOMOVĚ DŮCHODCU

Vyučování náboženství

Náboženství
ZŠ    SLAVKOV


Milí rodiče,
nabízíme vám možnost přihlásit své dítě do vyuky hodin náboženství.
V hodinách se děti učí objevovat dobro a lásku, která pramení z poznání Boha v Písmu svatém. Seznamují se s morálními zásadami vycházejicími z učení církve, přiměřeně jejich věku.
Chceme, aby Vám náboženská výchova byla pomocí při výchově Vašich dětí a plnění slibu, který jste dali Bohu při sňatku a při křtu.
Na hodiny náboženství navazují páteční mše pro děti v kostele, proto vás prosíme, aby jste tuto skutečnost přijali a pomohli nám budovat společenství farní rodiny. 
V rámci náboženství se též zapojujeme do života farnosti, proto připravujeme, vánoční pásma, křížové cesty, adorace, misijní den....      
 
Děti, které navštěvovaly hodiny náboženství v minulých letech, mohou ve školním roce 2016-2017 pokračovat automaticky bez přihlášení.
 
Prosíme však rodiče dětí, které půjdou do 1. třídy o jejich přihlášení. Přihlášky je možné vyzvednout  (na přelomu srpna a září) v kostele vzadu na stolečku a vyplněnou ji odevzdat při informační schůzce jejíž termín se dozvíte  v nedělních ohláškách na začátku září.
 

U dětí, které půjdou k 1. sv. přijímání, je nutná alespoň dvouletá příprava v hodinách náboženství a pravidelná účast na nedělní mši svaté.
 
Těšíme se na spolupráci při výchově dětí ve víře. 
                                        
Veronika Kremserová - katechetka
 NÁBOŽENSTVÍ: Středa:
3.třída 13.00 – 13.45 v ZŠ  (p.farář) - v 3.třídě
7. až 9.třída 15.00 –  15.45 v ZŠ  (p.farář) - v 5.třídě

1. a 2.třída 15.00 – 16.00 v ZŠ /co 14.dnů// (V. Kremserová) - v 2.třídě
4. až 6.třída 16.15 – 17.00 v ZŠ (V. Kremserová) - v 5.třídě 

 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one