Hlavní strana

plakat_farni-tabor-2021m.jpg
prihlaska_farni-tabor-2021.pdf 
Přihláška ke stažení...

       Od pondělí 26. 4. neplatí omezení počtu osob v kostele při dodržení rozestupů 2 metry mezi účastníky bohoslužby, pokud nejsou členy jedné domácnosti.
       
          Neplatí ani zákaz zpěvu při bohoslužbě.

       Při bohoslužbě je dále potřeba používat roušky nebo respirátory a při vstupu do kostela si desinfikovat ruce.

      Prosím abychom i nadále neužívali svěcenou vodu v kropenkách a při mši svaté vynechali pozdravení pokoje.

 
 
       
          

Farnost Slavkov a Litultovice               

23. 6. 2021 Středa
17.30 hod. Slavkov        Za + Zdeňka Černína, rodiče, bratra a živou rodinu.
25. 6. 2021 Pátek
16.30 hod. Litultovice   
17.30 hod. Slavkov        Za Zdeňka Borče a živou rodinu.
27. 6. 2021 Neděle     13. neděle v mezidobí
8.00 hod. Litultovice    Za Rudolfa Pavelka, manželku, dvě dcery, snachu a zetě.
9.15 hod. Slavkov         Za + manžela Františka, rodiče z obou stran a duše v očistci.

30. 6. 2021 Středa
17.30 hod. Slavkov        Na poděkování Pánu Bohu za udělená dobrodiní, s prosbou o další Boží ochranu pro celou rodinu.
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kontakt:

L. Svobody 27, 747 57 Slavkov
mail: rkf.slavkov@doo.cz
tel. +420 731 625 805

Možnost setkat se s duchovnim správcem je po každé mši svaté v sakristii, příp. po telefonické domluvě.
Bohoslužby:

SLAVKOV:

ÚTERÝ – 16.30 Mariánské večeřadlo
STŘEDA - 17.30
ČTVRTEK - SENIORCENTRUM - 8.45
PÁTEK – 17.30
NEDĚLE – 9.15


LITULTOVICE :

STŘEDA - 16.00 Mariánské večeřadlo
PÁTEK - 16.30
NEDĚLE – 10.30
Číslo účtu veřejné sbírky na opravu kostela sv. Anny ve Slavkově:

282646992/0300
STAV VEŘEJNÉ SBÍRKY farností Slavkov ke dnu 5.5.2021 - 13 000,00 Kč
1. Anonymní dar 5 000
2. Anonymní dar 8 000

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one