Hlavní strana

 

Do kostela se bude pouštět návštěvníky bohoslužeb nejdříve 15 min předem s důvodu hygienických opatřeni. Prosíme aby seňoři zatím zdrželi se ve svých domácnostech a připojili se duchovně k modlitbě.   ROZPIS BOHOSLUŽEB

 
Pravidla pro uvolňování omezení týkající se bohoslužeb:

 

 • V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob), což s sebou přináší omezení počtu účastníků bohoslužeb.
 •  Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce.
 • Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie
 • Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady
 • Kněz si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po ní
 • Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat.
 • Kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.) Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče.
 • Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor. Obdobná pravidla platí pro svatby a křty.
 • Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromažďování lidí.
 • Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.
 • Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě.


Kontakt:

L. Svobody 27, 747 57 Slavkov
mail: rkf.slavkov@doo.cz
tel. +420 731 625 805

Možnost setkat se s duchovnim správcem je po každé mši svaté v sakristii, příp. po telefonické domluvě.
Bohoslužby:

SLAVKOV:

ÚTERÝ – 16.30 Mariánské večeřadlo
STŘEDA - 17.30
ČTVRTEK - SENIORCENTRUM - 8.45
PÁTEK – 17.30
NEDĚLE – 9.15


LITULTOVICE :

STŘEDA - 16.00 Mariánské večeřadlo
PÁTEK - 16.30
NEDĚLE – 10.30
Číslo účtu veřejné sbírky na opravu kostela sv. Bartoloměje v Litultovici:

291800920/0300
STAV VEŘEJNÉ SBÍRKY farností Litultovice ke dnu 29.05.2020 - 25 500,00 Kč

1. Ludmila Špilhačková 2 500
2. Anonymní dar 1 000
3. Lucie Kremserová 1 000
4. Anonymní dar 1 000
5. Hendrychovi 2 000
6. Ludmila Špilhačková 2 000
7. Anonymní dar 3 000
8. Kuchaříkovi 5 000
9. Martina Šťavíková 1 000
10. Anonymní dar 1 000
11. Jan Birgus 4 000
12. Anonymní dar 2 000
Číslo účtu veřejné sbírky na opravu kostela sv. Anny ve Slavkově:

282646992/0300
STAV VEŘEJNÉ SBÍRKY farností Slavkov ke dnu 29.05.2020 - 162 001,81 Kč

1. Zůstatek 1 veřejné sbírky 0,97
2. Silvie Valíková 30 000
3. Vladimír Chovanec 5 000
4. Jaroslav Aust 2 000
5. Marek a Broňka Langrovi 1 000
6. anonymní dar 1 000
7. Jarmila a Petr Volní 1 000
8. Marie a Stanislav Štenckovi 1 000
9. Marie Špičáková 200
10. anonymní dar 5 000
11. Benešl Jaromír 500
12. Černínová Zdeňka 1 000
13. Věra Grygarová 700
14. Jan Čech 300
15. Eva Kvarčáková 1 000
16. anonymní dar 1 000
17. Vladimíra Pustějovská 500
18. Anna Gebauerová 500
19. anonymní dar 2 000
20. paní Glogarová 1 000
21. Robert Kolář 500
22. Ondráčkovi 1 000
23. anonymní dar 5 000
24. Lukáš Holý 500
25. Marie Nedopilková 1 000
26. Pavla Chovancová 500
27. anonymní dar 4 000
28. Jana a Tomáš Dostálovi 1 000
29. Josef a Marie Cihlářovi 500
30. anonymní dar 200
31. anonymní dar 200
32. anonymní dar 2 000
33.Marie Gřegořová 1 000
34. Doležalovi Opava 2 000
35. Zdeněk Kovalčík 500
36. MARIE - pohřebni služba 10 000
37. anonymní dar 5 000
38. Hana a Josef Kubínovi 500
39. anonymní dar 100
40. Jan Šašek 5 000
41. anonymní dar 1 500
42. nelze přečist 400
43. Miroslav Klement 400
44. anonymní dar 500
45. Věra Ryplová 500
46. Martin Gregořica 2 000
47. anonymní dar 5 000
48. anonymní dar 200
50. anonymní dar 200
51. Zdeňka (nelze přečist přijmení) 500
52. Martina Trojančíková 1 500
53. Karel a Blažena Hajdukovi 2 000
54. Boleslav Benešl 1 000
55. Václav Král 1 000
56. Michaela Skolková 500
57. Ratajovi 400
58. anonymní dar 500
59. Marie Tesařová 1 000
60. Rostislav Musila 3 000
61. Marie Čechová 500
62. Markéta a Petr Martincovi 1 000
63. anonymní dar 5 000
64. zúčtovaní kladných úroků 0,84
65. Hana Benešlová 1 000
66. Karel a Marie Gregořicovi 2 000
67. Reslovi 200
68. nelze přečist 500
69. Libuše Prusková 1 000
70. Hanka Kubínová 10 000
71. Dana a Dušan Prejdovi 4 000
72. anonymní dar 2 000
73. Vít Bittner 4 000
74. anonymní dar 5 000
75. anonymní dar 500
76. Dar od Pavelkových (slezská 295) 2 000
77. Ladislav Kubín 2 000
78. SDH Slavkov 5 000

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one