Hlavní strana

plakat_farni-tabor-2021m.jpg
prihlaska_farni-tabor-2021.pdf 
Přihláška ke stažení...

       Od pondělí 26. 4. neplatí omezení počtu osob v kostele při dodržení rozestupů 2 metry mezi účastníky bohoslužby, pokud nejsou členy jedné domácnosti.
       
          Neplatí ani zákaz zpěvu při bohoslužbě.

       Při bohoslužbě je dále potřeba používat roušky nebo respirátory a při vstupu do kostela si desinfikovat ruce.

      Prosím abychom i nadále neužívali svěcenou vodu v kropenkách a při mši svaté vynechali pozdravení pokoje.

 
 
       
          

Farnost Slavkov a Litultovice               


5. 5. 2021 Středa       
17.30 hod. Slavkov     Na jistý úmysl.
7. 5. 2021 Pátek         1. pátek v měsíci (návštěva nemocných )
17.30 hod. Slavkov     Za + Ludvíka Pavelka, manželku Marii, zetě Zdeňka, vnučku Naděnku a živou rodinu.
9. 5. 2021 Neděle       6. neděle velikonoční ( sbírka pomoc pronásledovaným křesťanům)
9.15 hod. Slavkov       Za živé a zemřelé členy hasičského sboru ve Slavkově.
10.30 hod. Litultovice Za děti, které přistoupí k 1. sv. přijímání a jejich rodiče - 1 sv. přijímaní Litultovice
12. 5. 2021 Středa     
17.30 hod. Slavkov     Za + Emílii Šinovou, manžela, 4 syny, snachu a za živou rodinu.
14. 5. 2021 Pátek      
17.30 hod. Slavkov     Za živé a zemřelé členy rodiny Šínové a Montágové.
16. 5. 2021 Neděle     7. neděle velikonoční (Sbírka na opravy)
9.15 hod. Slavkov       Za + Annu Klementovou, manžela a rodiče Tesařovy.
10.30 hod. Litultovice Za živou a + rodinu Lebedovou.Za živé a zemřelé členy hasičského sboru v Litultovicich
19. 5. 2021 Středa     
17.30 hod. Slavkov     Za + Annu Kretkovou ke 20. výročí úmrtí, manžela Josefa ke 40. výročí úmrtí, rodinu Žídkovou, Kretkovou, Stypovou a duše v očistci.
21. 5. 2021 Pátek      
17.30 hod. Slavkov     Za + Zdeňka Najsra k 30. výročí úmrtí a za duše v očistci.
23. 5. 2021 Neděle     Slavnost Seslání Ducha Svatého
9.15 hod. Slavkov       Na poděkování Pánu Bohu za 50 let společného života a za dar zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu.
10.30 hod. Litultovice Za + rodiče Vlastu a Emanuela Radkovy, bratra Tomáše a celou živou a + rodinu.
26. 5. 2021 Středa
17.30 hod. Slavkov     Za + Zdeňku Kuvajtovou, manžela a syny.
28. 5. 2021 Pátek
17.30 hod. Slavkov     Za + Viléma Engstlera ke 30. výročí úmrtí a za manželku Julianu, syna a snachu.
30. 5. 2021 Neděle     Slavnost Nejsvětější Trojice
9.15 hod. Slavkov       Za + Emila Šnajdra a rodiče z obou stran.
10.30 hod. Litultovice Za + Štepána Gališe, manželku, rodiče a sourozence.
 

MAJOVA POBOŽNOST
Slavkov – po každé Mši sv. v týdnu a v neděli

 

 

 

 

 

 
 

 

Kontakt:

L. Svobody 27, 747 57 Slavkov
mail: rkf.slavkov@doo.cz
tel. +420 731 625 805

Možnost setkat se s duchovnim správcem je po každé mši svaté v sakristii, příp. po telefonické domluvě.
Bohoslužby:

SLAVKOV:

ÚTERÝ – 16.30 Mariánské večeřadlo
STŘEDA - 17.30
ČTVRTEK - SENIORCENTRUM - 8.45
PÁTEK – 17.30
NEDĚLE – 9.15


LITULTOVICE :

STŘEDA - 16.00 Mariánské večeřadlo
PÁTEK - 16.30
NEDĚLE – 10.30
Číslo účtu veřejné sbírky na opravu kostela sv. Anny ve Slavkově:

282646992/0300
STAV VEŘEJNÉ SBÍRKY farností Slavkov ke dnu 5.5.2021 - 13 000,00 Kč
1. Anonymní dar 5 000
2. Anonymní dar 8 000

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one