Ministranti

ministrant-funkcje.jpg

Pojetí v římskokatolické církvi

Latinské slovo ministrare je možné přeložit jako "sloužit", což znamená druhému člověku činit to, co si přeje. Tato služba souvisí s odkazem Ježíše Krista - (např. Jan 13, 1-20). Mezi služby ministranta patří také pomoc při udílení některých svátostí, zejména svátosti křtu a eucharistie (sv. přijímání a mše svaté). Patrony ministrantů jsou sv. Tarsicius a sv. Dominik Savio.
Římskokatolická církev klade na ministranty a jejich výchovu velký důraz, částečně i protože předpokládá, že z nich vyrostou noví kněží. Existují spolky ministrantů, ministrantské akce a ministrantské časopisy (např. v České republice časopis Tarsicius).


 
s_200_41766.jpg
M i n i s t r a n t i
imagesca919n8a.jpg
Být ministrantem, je náročná služba, protože vyžaduje od mladého člověka mnoho věcí. Jak by se měl správný ministrant chovat v kostele, ale i mimo něj? Hlavní je, vždy a všude se chovat jako křesťan.
Latinské slovo ministrare se dá přeložit jako "sloužit", což znamená druhému člověku činit to, co si přeje. Takže kdo ministruje, slouží. Slouží u oltáře, ale i mimo něj, knězi a všem bližním.
Ten, kdo má rád Boha, se často ptá: "Jak ti mám Bože sloužit ve svém životě?"
Je služba ministranta vhodná pro mě?
Ministrant, je chlapec nebo mladý muž, který půjčuje svá ústa, ruce a sebe celého, aby Pán mohl přijít mezi nás. Ministrant, když ministruje, dává se Pánu Ježíši do služby.
Ministrantský řád:
1. Ministrant plní zodpovědně svou službu u oltáře a chodí na ministrantské schůzky.
2. Ministrant se chová pozorně tiše a zbožně v kostele, ale i přede mší v sakristii, také mimo kostel.
3. Ministrant mluví slušně a nerozčiluje se, je poslušný.
4. Ministrant chodí čistý a upravený do kostela.
5. Ministrant své oblečení udržuje v čistotě a pořádku, řádně je ukládá do skříně a neničí je.
6. Ministrant chodí včas na mši svatou, nejlépe 10 min. před začátkem.
7. Ministrant se modlí, má rád Pána Ježíše a snaží se být příkladem pro druhé.
8. Ministrant pravidelně chodí ke svaté zpovědi a ke svatému přijímání.
9. Ministrant zná své povinnosti během liturgie a snaží se v nich zdokonalovat.
10. Ministrant pomáhá druhým.
11. Ministrant je čestný, pravdomluvný a dokáže uznat svou chybu.
12. Ministrant plní dané sliby - Bohu i lidem.
                                                                                                               K tomu ať nám pomáhá Bůh!
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one