SLAVKOV
SLAVKOV
LITULTOVICE
LITULTOVICE
 KAPLE V DOMOVĚ DŮCHODCU
KAPLE V DOMOVĚ DŮCHODCU

Veřejná sbírka

Chystáme dokončení oprav kostela sv. Anny

 

Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás jako duchovní správce farnosti Slavkov u Opavy krátce informovat o záměrech týkajících se našeho kostela sv. Anny, který je Kulturní památkou České republiky.

Kostel patří k jedné z dominant naší obce a tak jsme se rozhodli vrátit mu původní ráz.  V příštím roce by mělo dojít k výměně střešní krytiny (na břidlicovou) a v případě dostatku financí také k nátěru fasády kostela. V letošním roce jsme již zahájili společně s památkáři přípravu projektové dokumentace, kterou spolufinancuje obec, za což bych chtěl představitelům obce a všem zastupitelům poděkovat.

Za účelem těchto oprav, které jsou vyčísleny na cca 3 miliony Kč (střecha 2 mil. Kč a nátěr fasády 1 mil. Kč), jsme prostřednictvím Moravskoslezského kraje vyhlásili oficiální veřejnou sbírku na opravu kulturní památky - kostela sv. Anny ve Slavkově u Opavy. Číslo účtu veřejné sbírky 282646992/0300. Budeme rádi za každý Váš dar, který bude použit jen na tento účel. Samozřejmě se budeme snažit pro tento účel získat i dotaci z evropských nebo státních fondů.

U příležitosti 100. výročí založení československého státu se bude konat v neděli 27. 5. 2018 od 15:00 hod. v kostele sv. Anny benefiční koncert sboru ONDRÁŠEK z Nového Jičína pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Jiřího Navrátila. Výtěžek z tohoto koncertu je také určen na výše zmiňovanou opravu kostela. Srdečně Vás zveme na tento koncert.

 

ThLic. Tomasz Sebastian Juszkat, ThD.
duchovní správce

 


Jak podpořit opravy


V souvislosti s koncem účetního roku připomínáme možnost odečíst si váš dar pro farnost od základu daně v závěrečném vyúčtování daně z příjmu. Pokud přispějete jakýmkoliv finančním darem, můžeme vám pro daňové účely vystavit potvrzení o přijetí daru nebo darovací smlouvu.
Jak je to s daňovým zvýhodněním?

Fyzické osoby

(podle § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmů)

Od základu daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně. Pro možnost daňově uplatnit dar musí jít tedy minimálně o dar nebo součet darů za rok převyšující částku 1.000,- Kč nebo částku vyšší než 2% základu daně.

Právnické osoby

(podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmů)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5% z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Římskokatolická farnost je osvobozena od daně darovací. Veškeré dary, které získá, tak mohou být v nesnížené výši využity pro farnost.

Potvrzení vám budou vydána na Vaši žádost na faře ve Slavkově.

Čísla účtů farností jsou:
Slavkov – 162 190 548 / 0300

Litultovice – 192 194 304 / 0300

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one